kombi-prevoz-bolesnika

Međunarodni prevoz pacijenata

kombi-prevoz-bolesnika

kombi-prevoz-bolesnika

Mi smo u potpunosti opremljeni

Bookmark the permalink.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website

Uži Beograd

Prevoz nepokretnih i slabo pokretnih lica na teritoriji užeg Beograda po ceni od 2500 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Širi Beograd

Sanitetski prevoz na teritoriji šireg Beograda po ceni od 3 000 – 5 000 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Međunarodni

Međugradski i međunarodni prevoz posebno se ugovara sa odgovornim službenikom. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.