Rezervacija termina

  Ime i prezime

  Broj telefona

  Email adresa

  Dodatna poruka

  Osoba je
  NepokretnaTeško pokretnaPokretnaOstalo

  Uži Beograd

  Prevoz nepokretnih i slabo pokretnih lica na teritoriji užeg Beograda po ceni od 3500 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

  Širi Beograd

  Sanitetski prevoz na teritoriji šireg Beograda po ceni od 4000 – 7000 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

  Međunarodni

  Međugradski i međunarodni prevoz posebno se ugovara sa odgovornim službenikom. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.