Rezervacija termina

Ime i prezime

Broj telefona

Email adresa

Dodatna poruka

Osoba je
NepokretnaTeško pokretnaPokretnaOstalo

Uži Beograd

Prevoz nepokretnih i slabo pokretnih lica na teritoriji užeg Beograda po ceni od 2500 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Širi Beograd

Sanitetski prevoz na teritoriji šireg Beograda po ceni od 3 000 – 5 000 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Međunarodni

Međugradski i međunarodni prevoz posebno se ugovara sa odgovornim službenikom. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.