Banja Slankamen

Prevoz do banje Slankamen

Prevoz slabopokretnih ili nepokretnih bolesnika do banje Slankamen od Beograda do Slankamena košta 9000 dinara. Prevoz je tipa od kreveta do kreveta. Banja Slankamen pruža oporavak i lečenje za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“. Nalazi se 55km od Beograda i 45km od Novog Sada.

Uži Beograd

Prevoz nepokretnih i slabo pokretnih lica na teritoriji užeg Beograda po ceni od 3500 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Širi Beograd

Sanitetski prevoz na teritoriji šireg Beograda po ceni od 4000 – 7000 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Međunarodni

Međugradski i međunarodni prevoz posebno se ugovara sa odgovornim službenikom. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.