prevod ortopedskih pacijenata

Prevoz do banje Selters

Prevoz od kreveta do kreveta gde god da ste do banje Selters. Banja Selters je specijalizovana za oporavak i lečenje neuroloških, ortopedsko-traumatoloških i reumatoloških pacijenata, kao i za dečiju rehabilitaciju.

Uži Beograd

Prevoz nepokretnih i slabo pokretnih lica na teritoriji užeg Beograda po ceni od 3500 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Širi Beograd

Sanitetski prevoz na teritoriji šireg Beograda po ceni od 4000 – 7000 RSD. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.

Međunarodni

Međugradski i međunarodni prevoz posebno se ugovara sa odgovornim službenikom. Za više detalja kontaktirajte nas ili rezervišite termin.